ארכיון תג: חידוש עירוני

לקראת עירוניות תוססת בישראל

מאמר חדש שלי שהתפרסם היום בכתב העת פנים – כתב עת לתרבות, חברה וחינוך, בגליון שלם שמוקדש לעירוניות בעריכתם של קיקי אהרונוביץ' ורוביק רוזנטל.

רוב תושביה של מדינת ישראל חיים בישובים עירוניים, אולם באופן פרדוקסלי רוב עריה אינן צפופות. המגורים בעיר אינם נחשבים אידיאל עבור רוב תושביה, בעיני רבים (כולל מקבלי החלטות) נחשבת ההתיישבות בפריפריה בישובים קהילתיים קטנים כהגשמתה של הציונות, וכאידיאל לחיים טובים. למרות הביקוש הרב לדיור, נמשכת מגמת הפרבור של מטרופולין מרכז הארץ, שהיום עיקר הפיתוח בו מתמקד בטבעת החיצונית. מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת, התפתחה בשיח התכנוני, בתכניות הארציות ובמסמכי מדיניות התפיסה של ביזור מרוכז, המשלב פיתוח בפריפריה הארצית עם הישענות על ישובים עירוניים, זאת בעיקר כדי לשלב בין הצורך לחזק את הפריפריה, עם הצורך לשמר את השטחים הפתוחים שנותרו במרכז הארץ לטבע וחקלאות. אולם מדיניות זו עדיין לא הצליחה לשנות את הדינמיקה הקיימת. אחת הסיבות לכך היא כי הערים בארץ אינן אטרקטיביות מספיק ואינן מספקות סביבות מגורים עתירות עניין והזדמנויות מצד אחד, ותחושת ביתיות וקהילה מצד שני.

מאמר זה, המבוסס על נייר עמדה שנכתב עבור מכון ירושלים לחקר ישראל, במסגרת פרוייקט קיימות 2030 (http://www.kayamut2030.org/) שבוצע במכון עבור המשרד להגנת הסביבה, עוסק בקשר בין עירוניות וקיימות, ובעקרונות ליצירתו של מרחב ציבורי תוסס בישראל. הוא מתאר בקצרה את היתרונות של אורח חיים עירוני לקיימות במאה ה – 21, את הסיבות לשחיקתה של העירוניות במהלך המאה ה – 20 הן כתוצאה של תהליכי הפיתוח העירוני עצמם, והן בשל תכנון הערים המודרני ששגה בהבנתה של העירוניות ונטה ליצירת סביבות אנטי עירוניות. המאמר ממשיך בתיאור האתגרים המיוחדים העומדים בפני הפיתוח העירוני בישראל, מתוקף היותו בעיקר תוצר של החצי השני של המאה ה – 20, שבה שלטו פרדיגמות תכנוניות אנטי-עירוניות, ומשרטט אסטרטגיה לחיזוק העירוניות בישראל וביטוייה בהקשרים השונים של הפיתוח העירוני בישראל.